050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Elektrofysiologisch onderzoek: EFO

Doel

Een elektrofysiologisch onderzoek dient om het vermoeden van een ritmestoornis te bevestigen of te ontkrachten en bijkomend de oorzaak te bepalen. Door middel van elektrische impulsen of medicatie (of een combinatie) worden de stoornissen uitgelokt. Achteraf kan de behandeling bepaald worden, de medicatie aangepast worden of overgegaan worden tot ablatie. Soms wordt er gekozen om een pacemaker of defibrillator in te planten.

Verloop

U krijgt een infuus aangelegd om (indien nodig) medicatie toe te dienen, u krijgt elektroden op de borstkas om het hartritme te volgen. Via de liesader worden elektrische katheters naar het hart geschoven. Aan de hand van röntgenbeelden ziet men de positie van de katheters. Door elektrische impulsen te geven aan het hart wordt de ritmestoornis uitgelokt. Er kan ook medicatie toegediend worden om het hartritme te versnellen en zo de stoornis uit te lokken. Voor het onderzoek dient u nuchter te zijn en het duurt ongeveer een uur.