050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Coronarografie: coronaire RX-angiografie

Doel

Aan de hand van een coronaire RX-angiografie kan men kransslagadervernauwingen opsporen met röntgenstralen en een contrastvloeistof via infuus. Deze nieuwe techniek brengt de kransslagaders, hartspier, hartkleppen, etc. in beeld, maar kan ook dienen ter evaluatie van een stentplaatsing of overbruggingsoperatie. De ideale hartslag voor zo’n angiografie is 50-60 per minuut, het is dan ook mogelijk dat u bètablokkers krijgt voor het onderzoek, die hebben namelijk een hartslagvertragende werking.

Verloop

U krijgt elektrodes op uw borstkas om de hartslag te volgen en ook de bloeddruk wordt voortdurend in de gaten gehouden. Via een infuus wordt de contrastvloeistof toegediend. Daarna volgt een standaard RX-onderzoek met een periodieke ademstop van enkele seconden. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en u mag onmiddellijk het ziekenhuis verlaten na het onderzoek.

Voor het onderzoek dient u nuchter te zijn. Bepaalde harstlagversnellende medicatie moet u vermijden voor de RX-angiografie, vraag dit zeker na bij de cardioloog. Zwangere vrouwen, personen met zware obesitas en nierpatiënten mogen geen RX-angiografie ondergaan.