050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Cardiologie

Achter het Hartcentrum schuilt een ongelooflijk gemotiveerd en ervaren team van hartspecialisten. Een team dat bestaat uit cardiologen, hartchirurgen, anesthesisten, intensivisten, verpleegkundigen… Elk van hen met een eigen expertise, elk even onmisbaar en elk met een passie voor het menselijke hart.

Hun weg naar uw hart

Maak kennis met onze artsen!
Op deze pagina krijgt u een blik op het parcours van onze specialisten.

DIRECT NAAR

Campus Sint-Jan Brugge

René Tavernier, MD, PhD

Diensthoofd cardiologie, Cardioloog, elektrofysioloog

Prof. Rene Tavernier (°1966) behaalde in 1990 aan de Universiteit Gent zijn diploma van Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde. Zijn opleiding tot cardioloog genoot hij in het Universitair Ziekenhuis Gent en hij volgde een aanvullende opleiding in elektrofysiologie bij Prof. F. Cosio in Madrid, Spanje. Hij verrichtte wetenschappelijk onderzoek op het gebied van risicostratificatie na myocardinfarct en onder leiding van Prof. L. Jordaens behaalde hij zijn doctoraat in de Medische Wetenschappen in 1998. Hij werd Professor elektrofysiologie aan de Universiteit Gent waar hij tevens voormalig hoofd is van de dienst elektrofysiologie aan het ermee verbonden academisch ziekenhuis. Momenteel is hij als voltijds elektrofysioloog werkzaam in de dienst Cardiologie van het AZ Sint Jan Brugge. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de interventionele behandeling van hartritmestoornissen door ablatie, pacemakers, implanteerbare defibrillatoren en resynchronisatietherapie.

In samenwerking met zijn collega elektrofysiologen staat hij in voor de opleiding van internationale en nationale fellows. Hij is lid van Heart Rhythm Association (BeHRA) en is actief als reviewer van verschillende internationale tijdschriften (Heart Rhythm, Circulation Arrhythmia and Electrophysiology, Europace, PACE). Op wetenschappelijk vlak blijft hij actief met voordrachten op nationale en internationale congressen en jaarlijkse publicaties in internationale peer reviewed tijdschriften.

Ablatie | Pacemaker / Defibrillatoren

Yves Vandekerckhove, MD

Interventiecardioloog, elektrofysioloog

Dr. Yves Vandekerckhove studeerde af als arts aan de Universiteit in Gent in 1980. In 1986 werd hij cardioloog na opleiding in het Sint-Franciscus Gasthuis te Rotterdam (Nederland) en de Universiteit Gent. Hij startte sedert 1987 als staflid cardiologie in AZ Sint-Jan Campus Brugge. De volgende twee jaar subspecialiseerde hij zich tevens in de behandeling van hartritmestoornissen aan het Universitair Ziekenhuis te Maastricht (Nederland). In 1990 startte hij vervolgens de afdeling elektrofysiologie op in Brugge. Sinds 2010 is hij diensthoofd cardiologie in het AZ Sint-Jan te Brugge. In 2011 werd hij vicevoorzitter en in 2015 voorzitter van de BeHRA, Belgium Heart Rhythm Association. Hij is organisator van de jaarlijkse publieke actie ‘Week van het Hartritme’ en het jaarlijks cardiologencongres van de BeHRA (‘BHRM’). Hierdoor is hij op nationaal niveau betrokken bij alles wat de patiënt met hartritmestoornissen aanbelangt. Hij is adviseur bij Zorg en Gezondheid (Vlaamse Gemeenschap) bij de opmaak van het Eisenkader Cardiologie en adviseur bij RIZIV de opmaal van de Peer Review pacemakerdata in België en the Belgian Health Databank. Daarnaast is hij bestuurslid van de BSC (Belgische Vereniging voor Cardiologen). Sinds 2013 is hij stagemeester cardiologie Brugge en tevens jurylid van het eindexamen voor het artsendiploma aan de Universiteit in Gent, naast coördinator van het MitraClip-netwerk Brugge-Gent-Roeselare.

Ablatie | Pacemaker / Defibrillatoren | Dilatatie

Dr. Luc Missault, MD, DSc

Interventiecardioloog

Dr. Luc Missault volgde stages in Sydney (Australië) en Johannesburg (Zuid-Afrika) alsook management Vlerick School en postgraduaat vastgoed Leuven. Als staflid in het UZ Gent (1991-1994) was hij diensthoofd echocardiografielaboratorium, adjunct-diensthoofd catheterisatielaboratorium en oprichter van de sportcardiologie. Hij was voorzitter van de Young Cardiologist Club en van de Beroepsvereniging Cardiologie, docent Gent en Brugge, en secretaris van de werkgroep hartfalen. Actueel is hij naast voorzitter van de Wetenschappelijke Raad ook afgevaardigd bestuurder van de Belgische Cardiologische Liga en organiseert hiervoor het jaarlijks symposium. Hij is (co-)auteur van meer dan 300 publicaties, gaf meer dan 1000 voordrachten en is reviewer voor meerdere vaktijdschriften. Hij was chairman en guest faculty member op vele symposia. Hij organiseerde het eerste live cardiologiesymposium ooit in het AZ Sint Jan te Brugge in 1996. Hij voerde meerdere live demonstraties uit omtrent complexe coronaire stenting, sluiting van patent foramen ovale en TAVI tijdens diverse symposia. Hij was proctor voor PFO-sluiting in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk en België. Als interventioneel cardioloog in Brugge heeft hij een bijzondere interesse in transcatheter-technieken in verband met coronair lijden, patent foramen ovale en andere septumdefecten, linker auriculum en aortaklep.

TAVI | Dilatatie | Sluiting linkerhartoortje

Patrick Coussement, MD

Interventiecardioloog

Dr. Patrick Coussement (°1965) studeerde af als cardioloog aan de KU Leuven in 1996. Nadien specialiseerde hij zich in interventionele cardiologie en werkte als staflid in het UZ Leuven. In 2000 trekt hij voor een fellowship naar in Atlanta, GA USA. Hij doet er dierexperimenteel onderzoek naar de mechanismen van coronaire restenose, intravasculaire brachytherapie, drug-eluting stents en myocardiaal stamcelonderzoek. Sinds 2001 werkt hij als staflid-cardioloog in het AZ Sint-Jan, campus Brugge. Hij legt zich toe op invasieve diagnostiek door middel van hartkatheterisatie en coronarografie, intracoronaire drukmeting, intravasculaire ultrasound (IVUS) en optical coherence tomografie (OCT), percutane coronaire interventies, waaronder ook chronische totaal occlusie (CTO) interventies en percutane mitralisklep-ingrepen. Dr. Coussement is voorzitter van de Belgische Interdisciplinaire Werkgroep Acute Cardiologie (BIWAC) en lid van de Europese Acute Cardiac Care Association. Hij is reviewer voor vaktijdschriften en gastdocent aan de Katholieke Hogeschool Vives te Brugge. Hij is tevens LOK-verslagever.

Mitraclip | Dilatatie

Mattias Duytschaever, MD, PhD

Cardioloog, elektrofysioloog

Prof. Mattias Duytschaever (°1970) behaalde het diploma arts aan de Universiteit Gent in 1995, waarna hij tot 2000 een doctoraatsonderzoek volbracht omtrent de rol van atriale elektrische remodelling bij management van atriale fibrillatie (VKF) aan de Universiteit Maastricht (Nederland), onder supervisie van Prof. Allessie. Bovendien vervolledigde hij zijn opleiding tot cardioloog aan het Universitair Ziekenhuis Gent tussen 2000 en 2002, waarna hij werd aangesteld als Professor Elektrofysiologie aan de Universiteit Gent in 2003. Sedert 2006 voert hij diagnostische en interventionele elektrofysiologie uit als elektrofysioloog binnen de dienst cardiologie AZ Sint-Jan Campus Brugge, maar blijft daarnaast tevens actief als professor elektrofysiologie aan de Universiteit Gent. Professor Duytschaever voert klinisch wetenschappelijk onderzoek uit op beide locaties en publiceerde uitgebreid omtrent pathogenese en behandeling van ritmestoornissen. Hij reviewt geregeld voor medische vaktijdschriften zoals JACC Clinical Electrophysiology, EuroPACE, Heart Rhythm Journal en Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology (JICE) en is een drukgevraagd spreker op (inter)nationale podia.

Ablatie

Philippe Debonnaire, MD, PhD

Cardioloog, beeldvorming

Dr. Philippe Debonnaire (°1980) studeerde af als cardioloog aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) in 2011 en behaalde tevens een master na master in Sportgeneeskunde tijdens diezelfde periode. Nadien doctoreerde hij, onder supervisie van Prof. J. Bax, enkele jaren aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Nederland, waar hij zich subspecialiseerde in diagnostische en therapeutisch niet invasieve cardiale beeldvorming. In 2016 behaalde hij de doctoraatstitel met het proefschrift ‘Advanced Echocardiography and Clinical Surrogates to Risk Stratify and Manage Patients with Structural Heart Disease’. Sedert 2013 versterkt Dr. Debonnaire de dienst cardiologie, Campus Brugge. Hij legt zich, naast algemene cardiologie, voornamelijk toe op diagnostische en therapeutische cardiale beeldvorming, alsook opvolging van patiënten met hartklepaandoeningen en diverse cardiomyopathieën. Hij heeft een bijzondere expertise in echocardiografie (o.a. 3-dimensionele echo, stress-echo, strain-echo en slokdarmechografie) en structureel hartlijden (hartoorsluiting, ASD-sluiting, MitraClip). Wetenschappelijk blijft hij actief als bestuurslid van de Belgische werkgroep voor cardiale beeldvorming (BWGNICI). Hij publiceerde tientallen medische artikels, is geregeld gastspreker op (inter)nationale symposia en congressen en ook actief als reviewer voor diverse vaktijdschriften zoals Journal of the American College of Cardiology (JACC), Circulation en Circulation Cardiovascular Imaging.

Mitraclip | Echocardiografie

Sébastien Knecht, MD, PhD

Cardioloog, elektrofysioloog

Professor Sébastien Knecht behaalde zijn diploma arts aan de ULB (Université Libre de Bruxelles) en bekwaamde er zich tot cardioloog in 2006. Daarna werd hij geaccepteerd voor een training van twee jaar in geavanceerde en complexe elektrofysiologie en ablatie van hartritmestoornissen in het wereldberoemde team van CHU Bordeaux met Prof. Michel Haissaguerre. Vanaf 2008 werkte hij twee jaar als chef de clinique adjoint in het CHU Brugmann (Brussel), waar hij zijn doctoraat voltooide in 2010. Van 2010-2011 was hij als staflid werkzaam bij de Bordeaux Groep samen met Prof. Haissaguerre en Prof. Jaïs. In 2011 werd hij chef de clinique in ritmologie bij CHU Brugmann. Uiteindelijk vervoegde hij sedert maart 2015 de staf cardiologie van AZ Sint-Jan Brugge. Professor Knecht is internationaal erkend op het gebied van elektrofysiologie en behandeling van hartritmestoornissen. Hij is de auteur van tientallen publicaties in vooraanstaande peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften en is gastspreker op tal van internationale ritmologie congressen. Ook ontving hij reeds verschillende prijzen (onder andere de Prijs Chapman, prijs voor de beste abstract, prijs voor de beste poster van de BeHRA, prijs Jacqueline Bernheim) en research grants (onder andere beurs van de Société Française de Cardiologie, beurs van de koning Boudewijn stichting) in het kader van zijn diverse onderzoeken.

Ablatie

Jan Van der Heyden, MD, PhD

Interventiecardioloog

Jan Van der Heyden (°1971) behaalde het diploma arts aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn opleiding tot cardioloog genoot hij in het Universitair Ziekenhuis Gent en Antwerpen. Van 2004 tot 2007 was hij fellow interventiecardiologie in hartcentrum van het St-Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein in Nederland, waar hij ook toetrad tot de maatschap in 2008 om vervolgens hoofd cathlab te worden en later diensthoofd. In 2012 behaalde hij de doctoraatstitel aan de Universiteit Utrecht (Nederland) (titel proefschrift: Carotid artery stenting prior to cardiac Surgery). In het hartcentrum van het St-Antonius ziekenhuis was hij de drijvende kracht bij het opstarten van innovatieve percutane technieken waarbij hij als een van de eerste in Europa in 2009 startte met de zogenaamde Mitraclip-procedure om later Mitraclip ‘proctor’ en ‘key opinion leader’” te worden. Hij heeft verschillende ‘first in men trials’ aangaande nieuwe percutane technieken bij structureel hartlijden (o.a. TAVI, intra-atriale shunt devices en mitraliskleplijden) begeleid als principal investigator. Als wetenschappelijk onderzoeker publiceerde hij op het gebied van carotis-en coronair lijden als ook aangaande structureel hartlijden. Hij reviewt geregeld voor medische vaktijdschriften zoals JACC, JAMA en EuroIntervention en is actief als spreker en panellist op (inter)nationale symposia. Hij zal per 1 juli 2018 toetreden als interventiecardioloog tot de dienst cardiologie AZ Sint-Jan Campus Brugge.

Mitraclip | TAVI | Dilatatie

Dr Jean-Benoit Le Polain de Waroux

Professor Jean-Benoît le Polain de Waroux (°1976) behaalde zijn diploma als cardioloog in 2008. Daarnaast volgde hij de postgraduaat opleiding ‘Advanced Studies in Health Science – Optie: Biostatistiek’ en is hij in het bezig van zijn masterdiploma in Statistiek en Klinische Epidemiologie. In 2009 behaalde hij zijn doctoraat in de Biomedische Wetenschappen. Van 2008 tot 2010 volgende hij een fellowship in Elektrofysiologie in Institut deCardiologie in Montréal, Canada. Daarna keerde hij terug naar België om aan de slag te gaan als kliniekhoofd in het departement Hartritmestoornissen en Elektrofysiologie van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc te Brussel. Verder was hij ook verbonden als professor aan de Katholieke Universiteit van Louvain. In maart 2020 vervoegde hij de dienstCardiologie in het AZ Sint-Jan te Brugge waar hij zich zal toespitsen op elektrofysiologie, ablaties en devices. Hij heeft immers een gerenommeerde expertise betreffende implantatie en analyse van elektrostimulatie devices zoals pacemakers, defibrillatoren en cardiale resynchronisatie.

Andreia Guerreiro

Hoofdverpleegkundige

Andreia Vanessa Guerreiro Da Silva Gregório studeerde verpleegkunde in Gent. Ze was in 2015 mee grondlegger van het hart- en vaatcentrum in AZ Sint-Lucas Gent. Ze draaide zelf mee in de ploeg en als coördinator bouwde ze samen met haar team en de aanwezige artsen de werking professioneel uit. Ze heeft een opleiding zorgmanagement aan de Hogent op zak. Daarnaast deed ze ook een bijkomende specialisatie radioprotectie aan de Hogent en volgde het postgraduaat cardiologie aan de Vives Hogeschool. Ze werkt geregeld samen voor begeleiding van eindproeven aan de opleiding verpleegkunde en organiseert ook samen met de andere hoofdverpleegkundigen cathlab jaarlijks een symposium voor interventionele cardiologie.

Nu is ze hoofdverpleegkundige van de poli cardio en het hart- en vaatcentrum in AZ Sint-Jan waar ze samen met alle teamleden en artsen streeft naar hoogstaande kwalitatieve zorg.

Fellows

dr. Jonathan Halim

Cardioloog

Dr. Jonathan Halim is geboren en opgegroeid in de buurt van Rotterdam. Dr. Halim studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en had hij het geluk om zijn opleiding tot cardioloog te vervolgen in het OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis). Tijdens zijn eindstages viel zijn oog op de invasieve cardiologie. In november 2019 startte Dr. Halim aan een twee jaar durende fellowship die hem de mogelijkheid geeft om zich verder te bekwamen in de verschillende facetten van de interventiecardiologie.

dr. Alexandre Almorad

Cardioloog

Dr. Alexandre Almorad werd geboren in Parijs en bleef tot zijn 18e levensjaar in Frankrijk wonen. Na zijn middelbare studies trok hij naar België om er aan de Université Libre de Bruxelles zijn medische studies aan te vatten. Om het team in Brugge te leren kennen en zich het Nederlands eigen te maken, bracht dr. Almorad zijn laatste jaar als assistent op campus Sint-Jan door. Tijdens deze periode ontving hij het Europees certificaat voor intra-cardiale devices en elektrofysiologie. In september 2018 behaalde hij zijn masterdiploma Cardiologie en werd hem ook de Chapman-prijs toegekend. Hij startte vervolgens een fellowship in elektrofysiologie op campus Sint-Jan en maakt van de gelegenheid gebruik om een doctoraatsstudie over persisterende atriale fibrillatie uit te voeren, onder begeleiding van prof. dr. Mattias Duytschaever.

dr. Wielandts

Cardioloog

Dr. Jean-Yves Wielandts behaalde zijn diploma van Arts en zijn erkenning in de Cardiologie aan de KU Leuven. Hij genoot opleidingsperiodes aan de Ludwig-Maximilians-Universität te München, het AZ Sint-Jan te Brugge, het ZOL te Genk en de Université de Bordeaux. 

Hieraan voorafgaand behaalde hij zowel het diploma van Burgerlijk Elektrotechisch Ingenieur als van Medisch Stralingsfysicus aan de KU Leuven (dit laatste mede dankzij de Excellentiebeurs voor Hogere Specialisatieopleidingen van het Fonds Roger Dillemans) en was hij als Research Engineer actief binnen de Medical Signal Processing Division van Philips te Aachen. 

Hij verzilverde de synergie tussen zijn verschillende medisch-wetenschappelijke opleidingen en ervaringen onder de vorm van een multidisciplinair PhD over het gebruik van medische beeldvorming binnen de context van hartritmestoornissen onder de begeleiding van Professoren Hein Heidbüchel en Pierre Jaïs. Zijn voorliefde voor het domein van de rhythmologie bracht hem uiteindelijk terug naar het AZ Sint-Jan te Brugge, waar hij zich nu verder bekwaamt in de Cardiale Elektrofysiologie

Dr Gabriela Hilfiker

Dr. Gabriela Hilfiker is geboren en getogen in Zurich, Zwitserland. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Zurich en vervolgde haar opleiding algemene interne geneeskunde en cardiologie in Zwitserland (Kantonsspital Sarnen, Stadtspital Triemli Zürich en Kantonsspital Luzern). In augustus 2019 startte Dr. Hilfiker haar twee jaar durende fellowship op onze dienst. Dit fellowship biedt haar de uitstekende mogelijkheid om zich verder te verdiepen in het vakgebied van cardiale elektrofysiologie.

dr. Ulas Höke

o Ulas Höke behaalde zijn diploma Geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden. Hierna startte hij met zijn promotieonderzoek onder supervisie van prof. dr. M.J. Schalij en prof. dr. J.J. Bax. Dr. Ulas Höke promoveerde met het onderwerp ‘Pacing in Heart Failure: Focus on Risk Stratification and Patient Selection for Cardiac Resynchronization Therapy’. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de birectionele interactie tussen pacing en hartfalen. Verder lag de focus vooral op de langetermijnuitkomsten van cardiac resynchronization therapy in specifieke patiëntensubpopulaties en nieuwe imaging-modaliteiten. In december 2013 startte dr. Höke met zijn opleiding tot cardioloog in het LUMC, welke hij voltooide in mei 2020. Aansluitend vatte hij het fellowship interventiecardiologie aan in AZ-Sint Jan te Brugge om zich verder te bekwamen in verschillende facetten van interventiecardiologie en structurele percutane ingrepen.

ASO

Dr. Mathias Claeys

Dr. Maarten De Smet

Campus Henri Serruys Oostende

Mehran Tahmaseb, MD

Diensthoofd cardiologie campus Henri Serruys Oostende 

Dr. Mehran Tahmaseb studeerde af als cardioloog aan het Universitair Ziekenhuis (UZ) te Gent. Hij startte vervolgens als staflid cardiologie in AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys Oostende en is daar vandaag hoofd van de dienst Cardiologie. Naast zijn interesse in algemene cardiologie, specialiseert dr. Tahmaseb zich in implantatie van pacemakers en ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator). Tot de expertise van dr. Tahmaseb behoren ook elektrofysiologie en ablatie van ritmestoornissen.

Bea Valck, MD

Staflid cardiologie campus Henri Serruys Oostende

Dr. Bea Valck studeerde af als cardioloog aan de Katholieke Universiteit te Leuven (KUL). Nadien volgde ze nog een bijkomende specialisatie tot intensivist, eveneens in het UZ Gasthuisberg te Leuven. Vanaf 2005 is zij verantwoordelijk voor de cardiale intensieve zorgen op campus Henri Serruys te Oostende. Daarnaast is ze er staflid van de dienst cardiologie waar ze naast de algemene cardiologische problemen ook instaat voor de implantatie van pacemakers. Tot slot heeft ze interesse voor de invasieve cardiologie waardoor ook het uitvoeren van coronaire onderzoeken tot haar activiteiten behoort.

Matthieu Combes, MD

Staflid cardiologie campus Henri Serruys Oostende

Dr. Matthieu Combes werkte zijn opleiding tot cardioloog af aan het Universitair Ziekenhuis (UZ) van Gent. Met een bijzondere interesse voor hartrevalidatie is hij naast cardioloog-staflid in de Campus Sint-Jan Oostende ook verantwoordelijk voor hartrevalidatie op de campus in Brugge. Verder heeft dr. Combes een uitgebreide interesse voor invasieve cardiologie (coronarografie).

Johannes Heymeriks

Staflid cardiologie campus Henri Serruys Oostende 

Marga Smagghe

Hoofdverpleegkunige