050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Rechten en plichten

Volgens de wet heeft u als patiënt niet enkel rechten, maar draagt u ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar (artsen, verpleegkundigen, administratief personeel van het ziekenhuis) samen te werken. Wanneer de arts na overleg met u een bepaald onderzoek of een behandeling noodzakelijk acht, wordt er op uw medewerking gerekend. U bent hierbij verplicht om de arts volledige en correcte informatie te geven zodat hij of zij een juiste diagnose kan stellen en u een optimale behandeling kan bieden.

Download de brochure een uitnodiging tot dialoog – Wet Rechten van de patiënt van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Meer informatie

Inzage in het medisch dossier

De arts noteert in het medisch dossier de gegevens m.b.t. uw ziektebeeld en de behandeling. Enkel zij die betrokken zijn bij uw behandeling hebben inzage in deze gegevens. Uiteraard moeten zij hiermee strikt vertrouwelijk omgaan. Als patiënt heeft u het recht om uw medisch dossier in te kijken en kunt u er – aan een vergoeding – een kopie van krijgen. Indien u vindt dat bepaalde zaken verkeerd weergegeven zijn, kunt u dit het best bespreken met uw arts.