050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Onze missie

Het Hartcentrum Brugge-Oostende is ambitieuzer dan ooit met maar één streefdoel: supra-regionale cardiale zorgverlening van de bovenste plank. Door voortdurend te investeren in veelzijdige expertise, straffe knowhow en moderne infrastructuur streven wij ernaar om elke patiënt de beste zorgverlening te bieden, dag én nacht. Bij ons kunt u terecht voor totaalbehandeling van uw hartklachten. Daarbij is langetermijnopvolging van onze patiënten één van de pijlers van onze behandeling. Om deze opvolging te verzekeren, werken wij nauw samen met uw huisarts of cardioloog. De betrokkenheid van alle cardiologen en cardiochirurgen, binnen én buiten het Netwerk Kust en Ommeland (K.O.M.) groeit gestaag en het klinisch wetenschappelijk onderzoek van het ziekenhuis draagt direct bij tot de verbetering van onze cardiale zorg. Een weg die wij in de toekomst blijven bewandelen. Daarnaast willen wij in de toekomst ook de betrokkenheid van de patiënt t.o.v. het eindresultaat verder uitbouwen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit opportuun is voor de gemoedsrust – en dus de genezing – van de patiënt. Een andere pijler van het Hartcentrum is om altijd de minst invasieve, maar uiteraard wel meest geschikte behandeling te kiezen. 

De uitdagingen van vandaag

Innovatieve cardiale zorg voor elke patiënt

De dag van vandaag is cardiale pathologie één van onze grootste bekommernissen. We worden alsmaar ouder en willen onze oude dag natuurlijk in uitstekende gezondheid doorbrengen. Om tegemoet te komen aan de vraag van maatschappij, budget en patiënt is innovatie en samenwerking tussen verschillende expertises onmisbaar. In 2017 werd ook voor Het Hartcentrum gekozen voor een nieuwe gemeenschappelijke infrastructuur: polikliniek, cathlab, hartchirurgische operatiezalen… Daarenboven wordt er stevig ingezet op de selectie van de meest geschikte, complementaire specialisten.

Samen staan we altijd sterker, dat weten ook de cardiologen en cardiochirurgen van AZ Sint-Jan. En zo geschiedde Het Hartcentrum, met het oog op innovatie en uitstekende (na)zorg. Twee à drie keer per week komen cardiochirurgen, cardiologen en cardio-anesthesisten samen om de behandeling van patiënten met hartritmestoornissen, hartkleppathologie, kransslagaderlijden en nog zoveel meer te bespreken. Zo worden alle coronaire hoofdstam- of 3-taksziekten, ernstige klepproblemen, structurele interventies (hartoorsluiting, percutane klepingrepen, etc.) of complexe hartfalen steeds voorgelegd aan het hartteam ter advies, conform Europese aanbevelingen. Na overleg wordt vervolgens een weloverwogen advies en een passende therapie geformuleerd. Hierbij wordt uiteraard altijd gereflecteerd op de slaagkracht van het gezamenlijke team. Enkel zo kan de beste behandeling gewaarborgd worden en innovatie versneld én vereenvoudigd worden.