050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Onze expertise

Op dit moment kunt u bij Hartcentrum Brugge-Oostende terecht voor quasi alle hartproblemen en wordt u – indien nodig – doorverwezen naar een specialist van een partnerziekenhuis. Waar de focus 20  jaar geleden veelal op behandeling van hartaanvallen lag, leggen wij ons tegenwoordig ook sterk toe op de behandeling van hartritmestoornissen, hartkleplijden en hartfalen, twee hartziektes waarvan de medische hulpvraag de laatste decennia sterk gestegen is.

Twee behandelingen waar Hartcentrum Brugge-Oostende een pioniersrol inneemt:

  • Ablatie van hartritmestoornissen: gecontroleerd ‘wegbranden’ van stoornissen a.d.h.v. warmte-necrose (radiofrequentie-energie) of wegvriezen door koude-necrose (cryo-energie). Meer weten over deze behandeling
  • MitraClip-behandeling: percutaan herstel via de lies voor patiënten met een lekkende mitralisklep die niet in aanmerking komen voor cardiochirurgie. Meer weten over deze behandeling

Jaarlijks publiceert het Hartcentrum Brugge-Oostende een jaarrapport.

Link naar jaarrapport 2017-2018
Kwaliteitshandboek cardiale pathologie