050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Campus Sint-Jan Brugge

Op de dag van opname schrijft u zich in aan de kiosk in de inkomhal van het ziekenhuis, met uw identiteitskaart. U ontvangt een ticket met opnamenummer en neemt plaats in de wachtzaal van het onthaal. Onze onthaalmedewerkers zullen u helpen bij de administratieve regelingen en geven u alle informatie die u nodig heeft.

Kamerkeuze

In ons ziekenhuis heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen een twee- of eenpersoonskamer. Voor het verblijf in een eenpersoonskamer wordt per verpleegdag een kamersupplement aangerekend. Welke kamer u kiest, bespreekt u best wanneer u de opname plant. Voor elke geplande opname (uitzondering dagziekenhuis) wordt er een voorschot gevraagd. U kunt op voorhand de ziekenhuistarieven vragen aan het ziekenhuisonthaal.

Wat brengt u mee?

Gewone ziekenhuisopname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • Adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • Formulieren of de kaart van uw hospitalisatieverzekering (indien van toepassing)
 • Evt. verwijsbrief van arts
 • Medische documenten (medische rapporten, verwijsbrieven, laboresultaten, e.d.) in uw bezit
 • Contactgegevens van uw huisarts
 • Bloedgroepkaart
 • Lijst met geneesmiddelen die u thuis inneemt met vermelding van dosis en tijdstip
 • Kopie van attest van geneesmiddelen waarvoor u toelating nodig heeft van de adviserend geneesheer.
 • Voor personen met buitenlandse domicilie
  • EU-landen: Europese ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring
  • Anderen: formulier buitenlands ziekenfonds of ziekteverzekering, garantieverklaring
 • Kledij, toiletbenodigdheden (kam/borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei, handdoeken, washandjes), nachtkledij, kamerjas, leesbril, lectuur…

Spoedopname

Wij verzoeken u om bovengenoemde documenten zo snel mogelijk aan de Onthaaldienst te bezorgen. Gebeurt dit niet, zijn wij genoodzaakt alle rekeningen volledig te uwen laste op te maken.

Dagziekenhuis 

Voor een aantal ingrepen hoeft u niet in het ziekenhuis te overnachten. U kunt terecht in het cardiologisch dagziekenhuis op de 8e verdieping. De opname wordt geregeld door het secretariaat van uw behandelende arts.

U meldt zich aan de kiosk aan met uw identiteitskaart. Met het verkregen vignet en de etiketten begeeft u zich daarna naar het dagziekenhuis – de polikliniek – van de dienst cardiologie (route 033) of hartheelkunde (route 640).

Meebrengen:

 • Uw identiteitskaart
 • Medicatielijst: naam van de medicijnen en de dosis
 • Evt. verwijsbrieven van de huisarts of specialist. 

Identificatiebandje

Bij opname krijgt u een identificatiebandje rond de pols dat ervoor zorgt dat wij u op elk moment correct kunnen identificeren. Dit polsbandje is onmisbaar voor de correcte toediening van uw medicatie, bloedafname of onderzoek. Controleer daarom altijd of uw naam correct op het bandje staat. Indien het bandje werd verwijderd voor een ingreep of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Aangifte arbeidsongeschiktheid

Wettelijk moet iedereen het ziekenfonds verwittigen van zijn werkonbekwaamheid binnen de twee kalenderdagen (RIZIV-formulier 1101). De patiënt staat zelf in voor de uitvoering hiervan. Loontrekkenden moeten ook de werkgever verwittigen.

Ontslag

Uw behandelende arts zal u meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. De sociale dienst kan vervolgens zorgen voor thuisverzorging, hulpmateriaal of hulp in het gezin.

Tijdens uw opname mag u het terrein van AZ Sint-Jan niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst of verantwoordelijke arts. Wilt u het ziekenhuis alsnog verlaten tegen het advies van uw arts, kunnen wij u vragen om een attest te tekenen waarin u verklaart dat u dit doet op eigen risico. U kunt echter weigeren om het attest te tekenen.