050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Campus Henri-Serruys Oostende

Op de dag van opname schrijft u zich in aan de kiosk in de inkomhal van het ziekenhuis, met uw identiteitskaart. U ontvangt een ticket met opnamenummer en begeeft zich naar de plaats die vermeld staat op uw ticket.

Kamerkeuze

In ons ziekenhuis heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen een twee- of eenpersoonskamer. Voor het verblijf in een eenpersoonskamer wordt per verpleegdag een kamersupplement aangerekend en worden de erelonen verdubbeld. Welke kamer u kiest, bespreekt u best wanneer u de opname plant. Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om rekening te houden met uw voorkeur.

Bij opname wordt een voorschot gevraagd conform de wettelijke reglementering. Dit voorschot betaalt u bij voorkeur met Bancontact, kredietkaart of overschrijving aan het onthaal. Het bedrag wordt in mindering gebracht bij de eindfactuur.

Wat brengt u mee?

Gewone ziekenhuisopname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • Adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • Formulieren of de kaart van uw hospitalisatieverzekering (indien van toepassing)
 • Evt. verwijsbrief van arts
 • Medische documenten (medische rapporten, verwijsbrieven, laboresultaten, e.d.) in uw bezit
 • Contactgegevens van uw huisarts
 • Bloedgroepkaart
 • Lijst met geneesmiddelen die u thuis inneemt met vermelding van dosis en tijdstip
 • Kopie van attest van geneesmiddelen waarvoor u toelating nodig heeft van de adviserend geneesheer.
 • Voor personen met buitenlandse domicilie
  • EU-landen: Europese ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring
  • Anderen: formulier buitenlands ziekenfonds of ziekteverzekering, garantieverklaring
 • Kledij, toiletbenodigdheden (kam/borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei, handdoeken, washandjes), nachtkledij, kamerjas, leesbril, lectuur…

Spoedopname

Wij verzoeken u om bovengenoemde documenten zo snel mogelijk aan de Onthaaldienst te bezorgen. Gebeurt dit niet, zijn wij genoodzaakt alle rekeningen volledig te uwen laste op te maken.

Dagziekenhuis

Voor een aantal ingrepen hoeft u niet in het ziekenhuis te overnachten. U kunt dan terecht op VE820. De opname wordt geregeld door het secretariaat van uw behandelende arts.

Wij verzoeken u vriendelijk om u tijdig te melden aan het algemene onthaal (volg route 274) met het opnameformulier.

Identificatiebandje

Bij opname krijgt u een identificatiebandje rond de pols dat ervoor zorgt dat wij u op elk moment correct kunnen identificeren. Dit polsbandje is onmisbaar voor de correcte toediening van uw medicatie, bloedafname of onderzoek. Controleer daarom altijd of uw naam correct op het bandje staat. Indien het bandje werd verwijderd voor een ingreep of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Aangifte arbeidsongeschiktheid

Wettelijk moet iedereen het ziekenfonds verwittigen van zijn werkonbekwaamheid binnen de twee kalenderdagen (RIZIV-formulier 1101). De patiënt staat zelf in voor de uitvoering hiervan. Loontrekkenden moeten ook de werkgever verwittigen.

Ontslag

Uw behandelende arts zal u meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het ontslag gebeurt meestal in de voormiddag tussen 10 en 12 u. De hoofdverpleegkundige zorgt voor de administratieve afwerking van uw dossier. Spreek het vertrekuur af met de verpleegkundige en breng uw familie of contactpersoon hiervan op de hoogte. Zo nodig kan de sociale dienst instaan voor organisatie van het vervoer. De sociale dienst kan eveneens zorgen voor thuisverzorging, hulpmateriaal of hulp in het gezin.

Tijdens uw opname mag u het terrein van Henri Serruys niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst of verantwoordelijke arts. Wilt u het ziekenhuis alsnog verlaten tegen het advies van uw arts, kunnen wij u vragen om een attest te tekenen waarin u verklaart dat u dit doet op eigen risico. U kunt echter weigeren om het attest te tekenen.