050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Ik ben in behandeling

Na de nodige onderzoeken, kan er een behandeling opgestart worden. In eerste instantie – en indien adequaat bevonden – wordt er altijd geopteerd voor een medicamenteuze behandeling. Indien dit niet voldoende blijkt te zijn, gaan we vaak over tot een weinig-invasieve percutane behandeling. Pas in een laatste fase wordt er gekozen voor hartchirurgie.

Cardiale medicatie

In eerste instantie zal de arts proberen om uw hartziekte te behandelen met medicatie. U zal merken dat er bij een cardiologisch probleem vaak meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd gestart worden om simultaan verschillende problemen of risico’s te behandelen. Hou hierbij ook altijd rekening dat er soms een tijdje kan overgaan tot de juiste combinatie gevonden wordt. Vaak gaat het bij cardiale medicatie om een langdurige, misschien zelfs permanente, medicamenteuze behandeling.

Meer informatie

Percutane interventies

Met percutane interventies bedoelen wij interventies waarbij één of meerdere katheters via de lies (of pols/elleboogplooi) door de slagaders naar het hart worden geschoven. Percutane interventies – letterlijk interventies door de huid heen – zijn veel minder ingrijpend dan openhartchirurgie, vragen een kortere revalidatie en verdienen daarom de voorkeur binnen de moderne cardiologie.

Meer informatie

Hartheelkunde

Wanneer een medicamenteuze of percutane behandeling niet het gewenste effect heeft, gaan wij indien mogelijk over tot hartheelkunde. Hierbij gaat het vaak om de klassieke openhartchirurgie, maar de laatste decennia wordt er uiteraard stevig ingezet op minimaal invasieve procedures en technieken (kijkoperaties, endoscopische procedures, robot assisted surgery…). Op de volgende pagina’s krijgt u overzicht van de procedures waarvoor u terecht kan in het Hartcentrum.

Meer informatie