050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Ritmestoornissen

Wat is het?

Een hartritmestoornis – kortweg ritmestoornis – slaat op een storing bij de frequentie en opvolging van de elektrische signalen in het hart. Het elektrische signaal dat ontstaat in de sinusknoop van ons hart zorgt ervoor dat het hart regelmatig slaat – zo’n 60 tot 70 keer per minuut in rust. De sinusknoop kan men beschouwen als de pacemaker van het hart. Het elektrische signaal start daar en loopt via de atrioventriculaire knoop, de bundel van His en de bundeltakken in de ventrikels (linker- en rechterkamer). Stelt men een afwijking vast bij die elektrische activiteit, kan er een hartritmestoornis optreden.

De meest frequente stoornissen:

Bradycardie

Een afwijkend trage hartslag met minder dan 60 slagen per minuut Bv. Atrioventriculair blok…

Tachycardie

Een afwijkend snelle hartslag Bv. Atriale tachycardie, AV-nodale tachycardie, cirkeltachycardie (Wolff-Parkinson-White syndroom), atriale flutter, ventrikeltachycardie…

Aritmie

Een onregelmatige hartslag Bv. Voorkamerfibrillatie, extrasystolen, brugada-syndroom…

Wat zijn de symptomen?

Het merendeel van de hartritmestoornissen is eigenlijk relatief onschuldig en geven de patiënt enkel een onaangenaam gevoel. Vaak wordt de ritmestoornis per toeval ontdekt. Indien er toch klachten zijn, kunnen dat de volgende zijn:

  • Duizeligheid
  • Kortademigheid
  • Aanhoudende vermoeidheid
  • Hartkloppingen
  • Flauwvallen
  • Hartfalen

De ernst van de klachten hangt af van het type hartritmestoornis. Let wel: het is niet omdat u één van de bovenstaande klachten heeft dat u een hartritmestoornis heeft.

Wat is de oorzaak?

Voor sommige hartritmestoornissen is er geen aantoonbare oorzaak aan te tonen, maar al te vaak zijn ze een bijkomend symptoom bij een andere hartaandoening zoals kleplijden, hartfalen of een hartinfarct. Een andere mogelijkheid is dat er een aangeboren afwijking is in het elektrisch circuit van het hart.

Hoe lossen we het op?

Veel hartritmestoornissen zijn onschadelijk en hoeven dus niet behandeld te worden. Is dat toch nodig, dan opteren wij in de eerste plaats voor een medicamenteuze behandeling of elektrische cardioversie (het hart resetten aan de hand van een korte elektrische impuls). Een andere mogelijkheid is een pacemaker of defibrillator. Ook ablatie kan hiervoor soelaas bieden, een techniek waarin de cardiologen van ons hartcentrum uitermate gespecialiseerd zijn.