050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

VSD – Ventrikelseptumdefect

Wat is het?

Bij het ventrikelseptumdefect is er een gaatje in de wand (septum) tussen beide hartkamers (ventrikels). Hierdoor kan zuurstofrijk en zuurstofarm bloed met elkaar vermengd worden, wordt het hart overbelast en verzwakt het. Aangezien er in de linkerkamer een fysiologisch hogere bloeddruk is dan rechts, zal het meestal gaan om zuurstofrijk bloed dat uit de linkerhartkamer naar de rechterhartkamer stroomt. In dit geval spreekt men van een links-rechtsshunt. Er treedt een volumeoverbelasting op in het linkerventrikel en de longcirculatie. Een ander mogelijk gevolg is pulmonale hypertensie – een verhoogde bloeddruk in de longen. De gevolgen hiervan zijn niet min: verminderd inspanningsvermogen, kortademigheid in rust, longoedeem, ascites, oedemen (vochtophouding) in de benen, vergroting van de lever en milt, ondervoeding en verminderde eetlust.

Wat zijn de symptomen?

Mogelijke klachten:

  • Hartfalen
  • Vermoeidheid
  • Hartkloppingen
  • Hartritmestoornissen
  • Flauwvallen
  • Kortademigheid
  • Hartruis
  • Minder eten en erg transpireren tijdens het eten (bij baby’s)
  • Verminderde groei (bij baby’s)
  • Terugkerende luchtwegeninfecties

De ernst van de klachten hangt af van het type en de grootte van het defect. Let wel: het is niet omdat u één van de bovenstaande klachten heeft dat u of uw kind het ventrikelseptumdefect heeft.

Wat is de oorzaak?

Aangezien een ventrikelseptumdefect in principe een aangeboren hartafwijking is, is er geen externe oorzaak aan te duiden.

Hoe lossen we het op?

Afhankelijk van het type VSD (perimembraneus of musculeus) gaat men het gaatje sluiten met een patch (openhartoperatie) of met een parapluutje (percutaan herstel via de lies).