050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Aangeboren hartafwijking

Bij een aangeboren hartafwijking wordt de ontwikkeling van het hart in de vroegste embryonale fase verstoord, wat resulteert in een al dan niet ernstige afwijking. Meestal wordt de afwijking tijdens de kinderjaren opgemerkt en behandeld, maar het is evenwel mogelijk dat er pas na enkele jaren of op latere leeftijd een eerste symptoom optreedt. Op de volgende pagina’s worden de meest voorkomende aangeboren afwijkingen kort omschreven. Let wel: deze lijst is niet exhaustief, er bestaan nog andere – zeldzamere – aangeboren hartafwijkingen.