050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Overbruggingsoperatie/ Coronaire bypass (CABG)

Doel

Een overbruggingsoperatie – ook wel bypass operatie genoemd – is een gesloten hartoperatie waarbij we adertjes of slagadertjes uit het been of de borst wegnemen en die gebruiken om de vernauwde kransslagaders aan het hart te overbruggen. Een overbruggingsoperatie is dé oplossing voor coronaire verstoppingen die met medicatie of dilatatie niet verholpen kunnen worden. Meestal wordt gekozen voor een ader uit het onderbeen (vena saphena) in combinatie met één of meerdere slagadertjes uit de borst of arm: de chirurg zal dit met u bespreken. Door het verstopte of vernauwde deel van de kransslagader te overbruggen , wordt het bloed omgeleid en stroomt het weer vlot en ongehinderd naar de hartspier zodat deze geen zuurstoftekort meer heeft, u geen pijn meer ondervindt bij inspanningen en er geen gevaar meer is op een hartinfarct. Het is de meest uitgevoerde hartoperatie over heel de wereld.

Verloop

Indien er geen recent laboresultaat van u voorhanden is, wordt er voordien bloed afgenomen worden. Er wordt ook een infuus aangelegd in uw arm zodat er later medicatie toegediend kan worden tijdens de ingreep. Om uw hartritme op te volgen, worden er elektroden op uw borst gekleefd. Ook uw bloeddruk wordt voortdurend gemonitord en er wordt tijdens de ingreep een slokdarmechografie gemaakt (daar merkt u als patiënt niets van). Vanzelfsprekend gebeurt de ingreep onder volledige verdoving. Uw ademhaling wordt daarbij tijdelijk overgenomen door een beademingstoestel.

De dag voor de operatie zal men uw lichaam volledig scheren waarna u een douche neemt met ontsmettende zeep. Op die manier wordt het infectierisico verlaagd. U krijgt ook een lavement om de darmen te ledigen. De dag van opname komt er een kinesist langs die u technieken aanleert die u nodig heeft na de operatie om bv. fluimen op te hoesten. U dient nuchter te zijn voor deze ingreep. Bespreek uw medicatie op voorhand met uw arts.

In de eerste fase van de operatie selecteert de cardiochirurg een geschikte bypass (overbruggingsadertje uit het been). Daarna zal de cardiochirurg deze bypass met het verstopte bloedvat op het hart verbinden. Op die manier wordt een omleiding voor het bloed gecreëerd. Nadat de arts de bypasses of overbruggingen heeft geplaatst en getest, worden alle huidincisies dichtgemaakt, waarna u naar Intensieve Zorgen wordt overgebracht.

De ingreep duurt ongeveer 4 u. (kan variëren).

Revalidatie

Gemiddeld verblijft een patiënt na openhartchirurgie 5 à 10 dagen in het ziekenhuis waarvan de eerste paar dagen op Intensieve Zorgen. Tijdens die periode worden verschillende cardiale parameters voortdurend opgevolgd en bijgestuurd.

Na de operatie

 • De ademhaling blijft nog kort op machine werken via een buisje in de luchtpijp. De beademing wordt zo snel mogelijk weer autonoom, afhankelijk van uw eigen ademhalingsmogelijkheden en bewustzijn.
 • Er werd bij de ingreep een maagsonde geplaatst via de neus om de afvoer van maagsappen te voorzien. Ook die wordt zo snel mogelijk verwijderd.
 • Er werd een blaassonde geplaatst om de urine af te voeren; enkele dagen na de ingreep zal deze worden verwijderd, dan kan u opnieuw normaal plassen
 • Er zijn tijdens de operatie drains (kleine plastic buisjes) geplaatst in de borstkas en soms in het been om het wondvocht en achtergebleven bloed af te voeren.
 • De katheters die gebruikt werden om bloedanalyses te verrichten tijdens de operatie of medicatie toe te dienen worden nog even behouden.

Mogelijke complicaties

 • Nabloedingen door een lekkage ter hoogte van de overgang kransslagader-bypass of elders.
 • Luchtweginfectie die soms met antibiotica behandeld moet worden.
 • Tijdelijke verwardheid: dit heeft vaak te maken met een overmatig alcoholgebruik voor de operatie.
 • Hartinfarct: de kans hierop is heel klein.
 • Hartritmestoornissen: deze zijn meestal goedaardig en kunnen gemakkelijk met medicijnen worden behandeld, soms is een elektrische schok noodzakelijk (onder narcose).

Na het verblijf op IZ gaat de patiënt naar een gewone kamer, waar hij intensieve kinesitherapiesessies volgt om zijn conditie op peil te brengen en bepaalde ademhalingsoefeningen uit te voeren. Hierbij gaat u onder andere wandelen en wordt de wandelafstand progressief opgebouwd zodat u bij verlaten van het ziekenhuis minstens 250 meter kunt stappen zonder stoppen. Daarnaast krijgt u uitleg over leven na een overbruggingsoperatie, wondzorg en verder herstel.

Het is erg belangrijk dat de patiënt intensief begeleid wordt na ontslag uit het ziekenhuis.

Enkele richtlijnen:

 • Geef de ontslagbrief van het ziekenhuis aan uw huisarts zodat hij op de hoogte is van de situatie.
 • Na een drietal weken komt u op controle bij de cardioloog.
 • U dient zich dagelijks te wegen. Komt u dagelijks meer dan een halve kilo bij, bel dan uw huisarts.
 • Blijf bij slecht, druilerig, koud weer binnen om verkoudheden te voorkomen.
 • Hou uw lichaamstemperatuur bij. Bedraagt die meer dan 38°, bel dan uw huisarts.
 • Doe geen zware inspanningen de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis.
 • U mag niet met de wagen rijden de eerste 3 à 4 weken. Pas daarna mag u terug een voertuig besturen.
 • Beperk zout, cholesterol, alcohol en vet in uw dieet.