050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Maze-operatie

Doel

Een maze-operatie (doolhofoperatie) verhelpt voorkamerfibrilleren en –flutter en wordt toegepast wanneer zowel medicatie, cardioversie als ablatie niet meer helpen. In sommige gevallen wordt de operatie ook met een andere hartoperatie (overbruggen, klepherstel of –vervanging) gecombineerd. Het resultaat is pas optimaal na ongeveer een half jaar. In tussentijd dient de ritmestoornis verder behandeld te worden zoals tevoren. Maze-operaties zijn in 60 à 80 % van de gevallen succesvol.

Verloop

Indien er geen recent laboresultaat van u voorhanden is, kan er voordien bloed afgenomen worden. Er wordt ook een infuus aangelegd in uw arm zodat er later medicatie toegediend kan worden tijdens de ingreep. Om uw hartritme op te volgen, worden er elektroden op uw borst gekleefd. Ook uw bloeddruk wordt voortdurend gemonitord en er wordt een slokdarmechografie gemaakt. Het betreft een openhartoperatie. Vanzelfsprekend gebeurt de ingreep onder volledige verdoving. Uw ademhaling wordt tijdelijk overgenomen door een beademingstoestel.

Voor de operatie zal men uw lichaam volledig scheren waarna u een douche neemt met ontsmettende zeep. Op die manier wordt het infectierisico verlaagd. U krijgt ook een lavement om de darmen te ledigen. De dag van opname komt er ook een kinesist langs die u verschillende technieken aanleert die u nodig heeft na de operatie om bv. fluimen op te hoesten.

Er wordt een incisie ter hoogte van de borst gemaakt. In het hart maakt de cardiochirurg lijnvormige littekens (met warmte- of kouderadiofrequentiestraling) in de voorkamer en deelt hij het hartweefsel op in stroken. Die stroken zijn altijd met elkaar verbonden met kleppen of openingen zodat de elektrische prikkel niet blijft rondcirculeren maar verderloopt. Op die manier creëert de chirurg een soort van doolhof waardoor de ritmestoornissen weggewerkt worden. De oorzaak wordt dus niet aangepakt, de geleiding wordt wel aangepast. Het resultaat is direct merkbaar. Doordat het hart tijdens de operatie overgenomen wordt door een hart-longmachine worden er uit voorzorg enkele elektroden aangelegd om indien nodig een uitwendige pacemaker op aan te sluiten. Nadat de arts de nodige parameters getest heeft, wordt de incisie dichtgemaakt, waarna u naar Intensieve Zorgen wordt overgebracht.

U dient nuchter te zijn voor deze ingreep. Bespreek uw medicatie op voorhand met uw arts. De ingreep duurt ongeveer 2 uren (langer indien ze in combinatie met klep- of overbruggingen wordt uitgevoerd).

Revalidatie

Gemiddeld verblijft een patiënt na openhartchirurgie 5 à 10 dagen in het ziekenhuis waarvan enkele dagen op Intensieve Zorgen. Tijdens die periode worden talloze cardiale parameters voortdurend opgevolgd.

Na de operatie

 • De ademhaling blijft nog een tijdje op machine werken via een buisje in de luchtpijp. De beademing wordt natuurlijk zo snel mogelijk weer autonoom.
 • Er wordt een maagsonde geplaatst via de neus om de afvoer van maagsappen te voorzien. Ook die wordt zo snel mogelijk verwijderd.
 • Er wordt een blaassonde geplaatst om de urine af te voeren; na enkele dagen wordt deze verwijderd.
 • Er zijn drains geplaatst in de wondes (borst) om het wondvocht en bloed af te voeren.
 • De katheters die gebruikt werden om het bloed te analyseren tijdens de operatie of medicatie toe te dienen worden nog even behouden.

Mogelijke complicaties

 • Nabloedingen
 • Nieuwe ritmestoornissen, worden vaak met medicatie of een pacemaker opgelost.
 • Vochtophopingen: worden opgelost met diuretica (plaspillen)

Na het verblijf op IZ gaat de patiënt naar een gewone kamer, waar hij intensieve kinesitherapiesessies volgt om zijn conditie op peil te brengen en bepaalde ademhalingsoefeningen uit te voeren. Daarnaast krijgt u uitleg over leven na een maze-operatie, wondzorg en verder herstel. U blijft 5 à 10 dagen in het ziekenhuis.

Het is erg belangrijk dat de patiënt intensief begeleid wordt na ontslag uit het ziekenhuis.

Enkele richtlijnen voor de eerste maanden:

 • Geef de ontslagbrief van het ziekenhuis aan uw huisarts zodat hij op de hoogte is van de situatie.
 • Na een drietal weken komt u op controle bij de cardioloog.
 • U dient zich dagelijks te wegen. Komt u dagelijks meer dan een halve kilo bij, bel dan uw huisarts.
 • Blijf bij slecht, druilerig, koud weer binnen om verkoudheden te voorkomen.
 • Hou uw lichaamstemperatuur bij. Bedraagt die meer dan 38°, bel dan uw huisarts.
 • Doe geen zware inspanningen de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis.
 • U mag niet met de wagen rijden de eerste 3 à 4 weken. Pas daarna mag u terug een voertuig besturen.
 • Beperk zout, cholesterol, alcohol en vet in uw dieet.