050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Hartheelkunde

Wanneer een medicamenteuze of percutane behandeling geen baat heeft, gaan wij over tot hartheelkunde. Hierbij gaat het vaak om de klassieke openhartchirurgie, maar de laatste decennia wordt er uiteraard stevig ingezet op minimaal invasieve procedures en technieken (kijkoperaties of endoscopische procedures). In ons hartcentrum kunt u onder andere terecht voor onderstaande ingrepen:

 • Operatieve ingrepen aan het hart zoals:
  • Omleidingsoperaties van kransslagaders (bypass)
  • Klepreparaties of –vervangingen
  • Combinatie van klep- en bypassoperaties
  • Correcties aan uitstulpingen van de hartspier (aneurysma)
 • Operaties aan de thymus en mediastinum (eventueel in combinatie met hartoperaties) voor tumoren, ontstekingen, aangeboren en andere afwijkingen.
 • Operatieve correcties of vervanging van bepaalde delen van de grote lichaamsslagader (aorta) in de borstkas en/of buik, meestal voor verwijdingen (aneurysma) of voor inwendige verscheuringen (dissectie), al dan niet in combinatie met andere ingrepen aan het hart.
 • Ingrepen aan het pericard (hartzakje)
 • Ingrepen om het hartritme te herstellen
 • Pacemaker- en defibrillatorimplantaties (ook vervanging/verwijdering)
 • Implantaties van hartondersteunende pompen zoals IABP (inta-aortale ballonpomp)
 • Ingrepen aan de longslagader en vertakkingen
 • Ingrepen voor aandoeningen aan de bloedvaten naar de hersenen voor vernauwingen (stenoses), verwijdingen of andere, al dan niet in combinatie met ingrepen aan het hart.
 • Combinaties van bovenstaande