050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de bezoekuren?

Campus Sint-Jan Brugge

Normale bezoekuren

Elke dag tussen 11 en 12.30 u. en tussen 14 en 20 u.

Uitzonderlijke bezoekuren

Afdeling intensieve zorgen (40/I1 en 45/I2), hartbewaking en medische intensieve zorgen
Elke voormiddag tussen 11 en 11.30 u.
Elke namiddag tussen 15 en 16 u.
Elke avond tussen 18.30 en 19.30 u.
Max. 2 bezoekers per patiënt. In het belang van de patiënt mogen er geen bloemen of planten op de kamer staan.

Coronaire care unit

Elke middag tussen 14.30 en 16 u.
Elke avond tussen 18.30 en 19.30 u.
Max. 2 bezoekers per patiënt. In het belang van de patiënt mogen er geen bloemen of planten op de kamer staan.

Midcare

Elke voormiddag tussen 11 en 11.30 u.
Elke namiddag tussen 15 en 16 u.
Elke avond tussen 18.30 en 19.30 u.

Kritische zorgen en postoperatieve intensieve zorgen

Elke voormiddag tussen 11 en 11.30 u.
Elke namiddag tussen 15 en 16 u.
Elke avond tussen 19.30 en 20 u.

Verpleegeenheid 80/D5

Elke voormiddag tussen 11 en 12.30 u.
Elk middag tussen 14 en 20 u.

Campus Henri-Serruys Oostende

Normale bezoekuren

Elke dag tussen 11 en 12.30 u. en tussen 14 en 20 u.

Uitzonderlijke bezoekuren

Afdeling intensieve zorg

Elke voormiddag tussen 11 en 11.30 u.
Elke namiddag tussen 15 en 15.30 u.
Elke avond tussen 19 en 19.30 u.

2. Hoe maak ik een afspraak bij een cardioloog?

Campus Sint-Jan Brugge

 • Via +32 (0)50 45 26 70 (dienst cardiologie) of +32 (0)50 45 26 90 (dienst hartheelkunde)
 • Aan het onthaal van de dienst cardiologie of hartheelkunde in het ziekenhuis

De raadplegingsfolder is te verkrijgen aan het onthaal of op aanvraag. Volg in het ziekenhuis routenummer 033 om de dienst cardiologie te vinden. Volg in het ziekenhuis routenummer 640 om de dienst hartheelkunde te vinden.

Campus Henri Serruys Oostende

 • Via +32 (0)59 55 52 97
 • Aan het secretariaat van de dienst Cardiologie in het ziekenhuis

De raadplegingsfolder is te verkrijgen aan het onthaal of op aanvraag.

3. Hoe meld ik me aan in het ziekenhuis?

 • Op de dag van uw consultatie/ziekenhuisopname schrijft u zich in aan de kiosk met uw identiteitskaart. De kiosken bevinden zich in de inkomhal van het ziekenhuis. Hoe dat verloopt? Lees het hier.
 • U ontvangt een routenummer en enkele vignetten waarmee u zich rechtstreeks naar de consultatie/opname kunt begeven.
 • Indien het niet mogelijk is om aan de kiosk in te schrijven, ontvangt u een volgnummer consultatie/opname en neemt u plaats in de wachtruimte van het onthaal.

4. Wat moet ik meebrengen bij consultatie?

 • Identiteitskaart
 • Bloedgroepkaart, medische gegevens, verwijsbrieven, radiografieën en andere nuttige medische informatie
 • Gegevens van uw huisarts
 • Telefoonnummer van familie of buren die wij in geval van nood kunnen bereiken
 • Medicatie die u op dat moment neemt of medicatielijst

5. Wat moet ik meebrengen bij opname?

Gewone ziekenhuisopname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • Adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • Formulieren of de kaart van uw hospitalisatieverzekering (indien van toepassing)
 • Evt. verwijsbrief van arts
 • Medische documenten (medische rapporten, verwijsbrieven, laboresultaten, e.d.) in uw bezit
 • Contactgegevens van uw huisarts
 • Bloedgroepkaart
 • Lijst met geneesmiddelen die u thuis inneemt met vermelding van dosis en tijdstip
 • Kopie van attest van geneesmiddelen waarvoor u toelating nodig heeft van de adviserend geneesheer.
 • Voor personen met buitenlandse domicilie
  • EU-landen: Europese ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring
  • Anderen: formulier buitenlands ziekenfonds of ziekteverzekering, garantieverklaring
 • Kledij, toiletbenodigdheden (kam/borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei, handdoeken, washandjes), nachtkledij, kamerjas, leesbril, lectuur…

Spoedopname

Wij verzoeken u om bovengenoemde documenten zo snel mogelijk aan de Onthaaldienst te bezorgen. Gebeurt dit niet, zijn wij genoodzaakt alle rekeningen volledig te uwen laste op te maken.

Dagziekenhuis – Polikliniek

Meebrengen:

 • Uw identiteitskaart
 • Medicatielijst: naam van de medicijnen en de dosis
 • Evt. verwijsbrieven van de huisarts of specialist.

U meldt zich aan de kiosk aan met uw identiteitskaart. Met het verkregen vignet en de etiketten begeeft u zich daarna naar het dagziekenhuis – de polikliniek – van de dienst cardiologie (route 033) of hartheelkunde (route 640).

6. Hoeveel kost een consultatie of opname?

Voor alle prestaties van medische, medisch-technische en paramedische aard die aangerekend worden, zullen de officiële tarieven (conventietarieven) van de ziekteverzekering gelden (geldig op datum van opname).

Indien u bij een ziekenfonds aangesloten bent, betaalt u enkel nog de remgelden en de supplementen van uw verblijf. De overige kosten zullen wij rechtstreeks van uw ziekenfonds vorderen. Met sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis overeenkomsten gesloten. Op die manier kan de ‘oplegfactuur’ rechtstreeks aan de bijkomende verzekering aangeboden worden. Meer info hieromtrent verkrijgt u via de kasdienst via +32 (0)50 45 25 60.

Let op bij kamerkeuze

Aangezien de artsen geconventioneerd zijn, zullen zij zich beperken tot de aanrekening van ereloonsupplementen indien u kiest voor een eenpersoonskamer. Kiest u voor een tweepersoonskamer? Dan worden er geen ereloonsupplementen aangerekend.

Meer informatie

7. Ik heb een pacemaker of ICD. Mag ik een MRI ondergaan?

Afhankelijk van het type pacemaker of ICD mag u wel dan niet een MRI-onderzoek ondergaan. Het is dus erg belangrijk dit aan te geven wanneer u bij een (nieuwe) arts ten rade gaat. Bij een MRI komt een vrij grote magnetische kracht vrij die kan inwerken op de pacemaker, de bedrading en de werking. Bij ICD moet de programmering altijd vóór het MRI-onderzoek aangepast worden.

8. Ik ben zwanger. Mag ik een MRI ondergaan?

Hoewel er nog geen nadelige gevolgen vastgesteld konden worden na MRI-onderzoek, wordt het toch afgeraden tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Bespreek dit voor de zekerheid met uw behandelende arts. Indien u twijfelt of u wel zwanger bent, geeft u dit zeker mee aan de artsen zodat zij een zwangerschapstest kunnen doen.

9. Ik vergat mijn bloeddrukmedicatie te nemen, wat nu?

Eenmalig uw bloeddrukmedicatie vergeten is natuurlijk geen ramp. Uw bloeddruk zal wellicht wat verhogen gedurende enkele uren. Probeer dit uiteraard tot een minimum te beperken.

10. Ik vergat mijn bloedverdunners te nemen, wat nu?

Eenmalig uw bloedverdunners vergeten is natuurlijk geen ramp. Onthoud wel dat de goede werking van uw kunstklep bijvoorbeeld in sterke mate afhangt van de bloedverdunners. Probeer het vergeten dus tot een minimum te beperken.

11. Ik ben hartpatiënt. Moet ik een speciaal dieet volgen?

Als hartpatiënt moet u uw dagelijkse voedingsgewoonten eigenlijk niet speciaal aanpassen op voorwaarde dat u al evenwichtig en gezond at, met weinig zout en verzadigde vetten. Indien u bepaalde voedingsstoffen niet meer zou mogen eten, zullen de artsen u daar ongetwijfeld op wijzen. Controleer dagelijks uw gewicht.

12. Ik ben hartpatiënt. Mag ik alcohol drinken?

Alcohol stimuleert de aanmaak van bepaalde enzymen in de lever die – naast de alcohol – ook bepaalde medicijnen sneller afbreken. De hoeveelheid medicijn in het bloed zal dus kleiner zijn, de werking geringer. Beperk uw alcoholconsumptie tot maximum 2 glazen wijn of bier per dag.

13. Wat moet ik doen bij pijn op de borst?

Bent u ongerust over pijn op de borst? Neem dan contact op met uw huisarts. Wanneer uw hart met een zuurstoftekort te kampen heeft, geeft dat een drukkend gevoel op de borst dat eventueel uitstraalt naar de armen, hals of kaken. Meestal komt de pijn op bij inspanning, maar dat heeft niet altijd iets met het hart te maken.

Bij een hartinfarct zijn de pijnklachten heviger en treden zij ook op in rusttoestand. Als u vreest dat u een hartinfarct krijgt, bel dan onmiddellijk naar het noodnummer 112. Rijd in geen geval zelf naar het ziekenhuis.

14. Welke medicatie moet ik stoppen vóór de katheterisatie?

Bespreek dit met uw behandelende arts. Neem in geen geval zelf het initiatief om uw medicatie af te bouwen of te stoppen. De inname van de zogenaamde plaatjesremmers dient u niet te stoppen. Metformine (tegen suikerziekte) dient u in principe 2 dagen op voorhand te stoppen.

15. Kan ik alleen op de kamer liggen na een interventie?

In ons ziekenhuis heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen een twee- of eenpersoonskamer. Voor het verblijf in een eenpersoonskamer wordt per verpleegdag een kamersupplement aangerekend. Welke kamer u kiest, bespreekt u best wanneer u de opname plant. Voor elke geplande opname (uitzondering dagziekenhuis) wordt er een voorschot gevraagd. U kunt op voorhand de ziekenhuistarieven vragen aan het ziekenhuisonthaal.

16. Wanneer kan ik welke activiteiten hervatten na een katheterisatie?

Na procedure via de pols:

 • Douchen vanaf dag 1, baden vanaf dag 3
 • Lichte polsbewegingen, autorijden vanaf dag 1
 • Normale activiteit en steunen op de pols vanaf dag 3
 • Zware activiteit, werken en sporten met gebruik van pols vanaf dag 7

Na procedure via de lies:

 • Strikte bedrust tot 6 u. na de procedure, relatieve bedrust tot dag 1
 • Douchen vanaf dag 1, baden vanaf dag 3
 • Lichte activiteit en autorijden vanaf dag 1
 • Normale activiteit, tillen en traplopen vanaf dag 3
 • Zware activiteit en sporten vanaf dag 7

17. Wanneer moet ik een arts contacteren na een katheterisatie?

Bij zwelling, bloeding, infectie of pijn van de aanprikplaats. Ook bij pijn op de borst of huiduitslag, contacteert u het best een arts.

18. Wanneer mag ik terug autorijden?

 • Cardiale medicatie: volledig afhankelijk van het type medicatie, controleer de bijsluiter.
 • Percutane interventies: 24 u. na de interventie bent u in principe in staat om te rijden.
 • Hartchirurgie: afhankelijk van de operatie. Vraag raad aan uw behandelende arts.