050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Dilatatie/openen van de kransslagaders

Doel

Het doel van een dilatatie van de kransslagaders (PCI) is om een vernauwing in de aders op te heffen en coronair lijden tegen te gaan. Dit gebeurt aan de hand van een ballon of stent, vaak een combinatie van de twee. Deze techniek wordt ook wel dotteren genoemd en is een uiterst geschikte behandeling voor een acuut hartinfarct of angina pectoris. Betreft het een vernauwing van de aortaklep, wordt de vernauwing op een andere manier gedilateerd. Jaarlijks worden er ongeveer 1200 PCI’s uitgevoerd in campus Sint-Jan te Brugge. 

Verloop

Indien er geen recent laboresultaat van u voorhanden is, kan er voordien bloed afgenomen worden. Er wordt ook een infuus aangelegd in uw arm zodat er indien nodig medicatie toegediend kan worden tijdens de ingreep. Om uw hartritme op te volgen, worden er elektroden op uw borst gekleefd. Onder plaatselijke verdoving wordt een klein buisje via de lies, pols of elleboogplooi in een slagader geplaatst waarlangs verschillende katheters worden doorgeschoven naar het hart. Langs de katheters wordt constrastvloeistof in de kransslagaders gespoten. Het hart en de slagaderstructuur worden vervolgens in beeld gebracht aan de hand van röntgenbeelden. Er wordt een heel fijn draadje van ongeveer 0,3 mm net voorbij de vernauwing in de kransslagader gebracht. Vervolgens wordt de kransslagadervernauwing in enkele stappen opgeheven:

  • Ballondilatatie: over het fijne draadje wordt een ballonkatheter tot aan de vernauwing opgeschoven, het ballonnetje wordt opgeblazen en de vernauwing wordt geopend.
  • Plaatsing van de stent (metalen veertje) indien van toepassing: Een tweede ballonkatheter met stent wordt tot in de vernauwing geschoven. De ballon wordt opgeblazen, de stent ontplooit zich en wordt in de wand geduwd.
  • De vernauwing is geopend, de ballon wordt afgelaten en de katheter wordt teruggetrokken.
  • De stent blijft levenslang in de kransslagader om de opening te behouden.

U dient nuchter te zijn voor deze ingreep (bij acuut infarct niet mogelijk). Bespreek uw medicatie op voorhand met uw arts.

Revalidatie

De behandeling houdt enkele risico’s in:

  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan aan de punctieplaats, maar dat proberen we te vermijden a.d.h.v. een stevig drukverband.
  • Om een embolie te voorkomen, dient u nog enkele maanden bloedverdunnende medicatie te nemen.
  • Om een infectie te vermijden, mag u niet baden de eerste twee dagen na de ingreep. U mag wel douchen. Zware fysieke inspanningen of arbeid worden afgeraden tot een week na de ingreep.
  • Na ballondilatatie kan een binnenwandflap van de kransslagader loskomen. Dit wordt opgelost door stentplaatsing.
  • Als gevolg van een perforatie van de kransslagader kan een tamponade optreden door bloeding in het hartzakje. Dit belet het hart om goed te kunnen pompen en het vocht moet zo snel mogelijk gedraineerd worden. Vervolgens wordt een speciale stent gebruikt om de perforatie te dichten.

Afhankelijk van de punctieplaats, blijft u 0 tot 24 u. in bed liggen. Na kransslagaderdilatatie wordt meer dan 24 u. observatie aangeraden. U zal levenslang aspirine moeten nemen om het bloed te verdunnen. Daarnaast is het mogelijk dat u het eerste jaar nog andere antiaggregentia moet innemen, zoals Clopidogrel of Brilique.

Maak kennis met de artsen

Hieronder kan u alvast kennismaken met de artsen die gespecialiseerd zijn in deze behandeling.