050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Ablatie

Doel

Een ablatie is een behandeling om ritmestoornissen te genezen. Vaak worden ritmestoornissen veroorzaakt door een soort van kortsluiting in het geleidingsweefsel van het hart. Bij ablatie worden de ‘foute’ elektrische prikkels geblokkeerd d.m.v. verhitting of vervriezing de daaropvolgende vorming van littekenweefsel. Naast de eenvoudige ablatie – die bijvoorbeeld bij cirkeltachycardie (zoals het Wolff-Parkinson-White-syndroom) toegepast wordt – bestaat er ook nog meer complexe ablatie bij ventrikeltachycardie en ablatie bij voorkamerfibrillatie.

Verloop

Indien er geen recent laboresultaat van u voorhanden is, kan er voordien bloed afgenomen worden. Er wordt ook een infuus aangelegd in uw arm zodat er indien nodig medicatie toegediend kan worden tijdens de ingreep. Om uw hartritme op te volgen, worden er elektroden op uw borst gekleefd. In de lies wordt een huidzone van 5 op 5 cm geschoren en ontsmet, hierrond worden steriele lakens gekleefd. Deze behandeling is bij 80-99% van de patiënten succesvol, afhankelijk van het type ritmestoornis.

De lies wordt plaatselijk verdoofd en er wordt een (slag)ader aangeprikt. Langs deze aders worden elektrische katheters tot in het hart geschoven. De katheters zijn voor de artsen zichtbaar op beeld via röntgenbeelden. De plaats van de kortsluiting in het geleidingscircuit wordt bepaald door elektrische impulsen of medicatie. De oorsprong van het circuit of de kritische zone wordt door lokale verwarming resp. vervriezing uitgeschakeld. Door middel van radiofrequentiegolven doorheen een katheter worden kleine brandpuntjes resp. vriespuntjes m.b.v. cryokatheter geplaatst die een littekenweefsel vormen en zo de geleiding uitschakelen.

AZ Sint-Jan als pionier van de ablatie

Hartcentrum Brugge-Oostende staat gekend als pionier van ablatietechnieken en elektrofysiologie. Daarnaast is het Hartcentrum ook Europees erkend als opleidingscentrum. De laatste jaren werden er in het Hartcentrum talloze investeringen gedaan in expertise, knowhow en infrastructuur. In 2018 werden er in ons ziekenhuis meer dan 1100 ablaties uitgevoerd, een verdubbeling op vijf jaar tijd. Er worden jaarlijks ongeveer 800 ablaties voor voorkamerfibrilatie uitgevoerd in Brugge. Wij delen onze kennis systematisch met nationale en internationale fellows en cardiologen in verdere opleiding tot ritmoloog. Daarnaast wordt er voortdurend gezocht naar nieuwe technieken en systemen.

Wij beschikken over:

  • 2 permanente elektrofysiologische catherisatiezalen
  • 1 hybride operatiezaal voor speciale ablaties i.s.m. hartchirurgen

U dient nuchter te zijn voor deze ingreep. Bespreek uw medicatie op voorhand met uw arts. De ingreep duurt ongeveer een uur en kan zowel onder plaatselijke als algemene verdoving uitgevoerd worden.

Revalidatie

De behandeling houdt weinig risico in. Er kan een bloeduitstorting ontstaan in de lies, maar dat proberen we te vermijden a.d.h.v. een stevig drukverband. U moet ook 8 tot 24 u. in bed blijven liggen. Om een infectie te voorkomen, mag u niet baden de eerste twee dagen na de ingreep. U mag wel douchen. Zware fysieke inspanningen of arbeid worden afgeraden tot een week na de ingreep.

Maak kennis met de artsen

Hieronder kan u alvast kennismaken met de artsen die gespecialiseerd zijn in deze behandeling.