050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Ritmemedicatie

Antiaritmica

Werking

Antiaritmica – een verzamelnaam voor alle geneesmiddelen die het hartritme beïnvloeden – is bedoeld om het sinusritme van het hart te herstellen. Er zijn verschillende soorten antiaritmica met elk hun eigen effect. Door de verscheidenheid van de medicatie, vraagt u best informatie bij uw huisarts of cardioloog.

Toepassing

Anti-aritmica dient om diverse hartritmestoornissen te behandelen. Soms is een kortstondige behandeling voldoende om het sinusritme te herstellen. De dosering en keuze zijn afhankelijk van het type aritmie, de hart-, lever- en nierfunctie.

Bijwerkingen

 • De bijwerking zijn afhankelijk van het type medicatie dat u voorgeschreven wordt.
 • Lees altijd zorgvuldig de bijsluiter om alle bijwerkingen en risico’s te kennen van het geneesmiddel dat u inneemt.

Bètablokkers

Werking

Bètablokkers vertragen de hartslag in rust naar 50 à 60 slagen per minuut, zoals het hoort. Deze medicatie bevat moleculen die zich in de hartspier aan bètareceptoren binden. Hierdoor kunnen die receptoren geen andere moleculen meer aan zich binden en gaat het hart minder snel slaan. Doordat het hart minder samentrekt, daalt ook de behoefte aan zuurstof. Bètablokkers vertragen de hartslag, maar herstellen het sinusritme niet.

Toepassing

Bètablokkers worden gebruikt ter behandeling van hartritmestoornissen en hebben een bloeddrukverlagend effect. Ook patiënten die te kampen hebben met hartfalen en coronair lijden wordt aangeraden bètablokkers te nemen.

Bijwerkingen

 • Vermoeidheid
 • Verminderde concentratie en fysieke inspanning
 • Te trage hartslag/bradycardie
 • Lage bloeddruk
 • Lees altijd zorgvuldig de bijsluiter om alle bijwerkingen en risico’s te kennen van het geneesmiddel dat u inneemt.

Digoxine

Werking

Digoxine is een medicijn dat vervaardigd wordt uit vingerhoedskruid (en andere planten die digitalis inhouden). Digoxine blokkeert in de hartspier de stoffen natrium en kalium om zo het calciumniveau te doen stijgen. Hierdoor neemt de pompkracht in het hart toe en daalt de geleiding van het hartritme over de AV-knoop. Het gevolg hiervan is een tragere hartslag. Digoxine vertraagt dus de hartslag, maar hertstelt het sinusritme niet.

Toepassing

Digoxine wordt voorgeschreven aan patiënten die lijden aan hartfalen om de pompkracht te verhogen en bij voorkamerfibrillatie of –flutter om hartritme te vertragen.

Bijwerkingen

 • Vermoeidheid
 • Hartkloppingen
 • Hoofdpijn
 • Maag- en darmklachten
 • Verwardheid
 • Verstoord zicht (vnl. kleuren)
 • Lees altijd zorgvuldig de bijsluiter om alle bijwerkingen en risico’s te kennen van het geneesmiddel dat u inneemt.

Ivabradine

Werking

Ivabradine heeft ongeveer dezelfde werking als bètablokkers en wordt gebruikt als blokkers wegens een te lage bloeddruk niet aan te raden zijn. Ivabradine zorgen dus dat uw hartslag vertraagt en het hart niet enkel efficiënter pompt, maar ook minder zuurstof nodig heeft.

Toepassing

Ivabradine wordt aan patiënten met coronair lijden en hartfalen voorgeschreven om de zuurstofbehoefte te doen dalen.

Bijwerkingen

 • Te trage hartslag/bradycardie
 • Troebel zicht
 • Lees altijd zorgvuldig de bijsluiter om alle bijwerkingen en risico’s te kennen van het geneesmiddel dat u inneemt.